Socialdemokrater i jordbruksutskottet besöker grisbonde i Västerbotten

De senaste åren har Sveriges grisbönder haft problem på grund av minskande lönsamhet. Många har tvingats avveckla sin verksamhet. De socialdemokratiska ledamöterna i riksdagens miljö- och jordbruksutskott kommer därför att på onsdagen besöka en gård med grisuppfödning.Gruppen, där också Helen Pettersson (S) riksdagsledamot från Umeå ingår, kommer att besöka Anniqa Nygård och Arne Edström som har gården i Flarken i Robertsfors kommun.

- För oss är det viktigt att lyssna på vilka problemen är. Vi politiker kan inte påverka marknadspriserna men vi kan arbeta för att långsiktigt trygga den svenska konkurrenskraften genom att odla de mervärden som gör att svenskarna hellre väljer svenskt kött än utländskt. Det är mervärden som den borgerliga regeringen steg för steg tunnar ut, säger Helen Pettersson.

Media är välkomna att delta på besöket hos Anniqa Nygård och Arne Edström. Adressen är Storbäcken 21, Flarken (i Robertsfors kommun)

Kontaktuppgifter: Matilda Ernkrans (S) ordförande Riksdagens miljö- och jordbruksutskott 070-205 58 51

Helen Pettersson (S) ledamot Riksdagens miljö- och jordbruksutskott 070-236 99 94

Anders Grönvall, politisk sekreterare för S 070-655 46 19