Socialdemokrater kräver kommunal fastighetsskatt

Det är vilseledande att kalla den förändrade fastighetsskatten för avgift. En utredning bör i stället föreslå kommunal fastighetsskatt. Det anser den socialdemokratiska gruppen i Sveriges Kommuner och Landsting.Den socialdemokratiska gruppen anser att utredningen om en förändrad fastighetskatt är ofullständigt genomförd och landar i felaktiga slutsatser. Att kalla den för fastighetsavgift är dessutom vilseledande, enligt gruppen.

Istället vill gruppen tillsätta en ny utredning, som innebär att ett förslag utformas om kommunal fastighetsskatt. Principen bör vara att riksdagen beslutar om basen och nivån för uttaget av fastighetsskatten. Utgångspunkten måste också vara att fastighetsskatten utformas med hänsyn till att fastigheterna representerar olika värden. Förslaget bör också bygga på skatt efter bärkraft och ska omfatta alla typer av fastigheter.

Presskontakt: Ilmar Reepalu, gruppledare för den socialdemokratiska gruppen i SKL, 070-514 0191