Socialdemokraterna agerar i riksdagen för att förhindra domstolsnedläggningar.

Idag tar socialdemokraterna ett utskottsinitiativ i justitieutskottet mot nedläggningen av fyra tingsrätter.– Genom initiativet, som vi hoppas få med oss hela utskottet på, vill vi göra regeringen uppmärksam på det ohållbara med att dra ner ytterligare på antalet domstolar i landet. Domstolsverkets förslag riskerar att leda till sämre tillgänglighet och service för medborgarna. Nu ökar dessutom tillströmningen av mål i domstolarna. Det talar emot ytterligare minskningar av antalet domstolar. Inget talar heller för att de hotade domstolarna brister i effektivitet och rättssäkerhet. Det är viktigt att det medborgerliga förtroendet för landets rättsskipande verksamhet bibehålls, menar Mattias Jonsson, ansvarig för domstolsfrågorna hos socialdemokraterna i justitieutskottet (s).

– Under förutsättning att utskottsinitiativet får gehör i utskottet innebär det en skarp markering från riksdagen om att vi inte vill se ytterligare försämringar. Jag tycker att Domstolsverkets förslag om att nu lägga ner fler domstolar bör avvisas, avslutar Mattias Jonsson.

Ytterligare information Mattias Jonsson 070 546 44 49

Prenumerera