Startpaket för tidiga insatser i skolan

Alla barn ska få det stöd och den stimulans de behöver för att nå målen i skolan och sin fulla potential.
Därför presenterar Socialdemokraterna ett starpaket för tidiga insatser i skolan.

Inför sitt tal i Almedalen i dag presenterade Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven startpaketet. Det innehåller sju tidiga insatser för att alla barn ska få det stöd som de behöver i skolan. Både de som riskerar att halka efter och behöver stöd för att nå målen i skolan och de barn som vill springa före och behöver få mer stimulans.

Så snart behov och svårigheter upptäcks ska stöd sättas in. Forskningsläget kan inte vara tydligare. Det är tidiga insatser som har störst effekt.

Målet är att alla elever ska kunna läsa och förstå enklare texter senast i årskurs 1. Eleverna ska få det stöd de behöver för att klara det. En god läsförmåga är nyckeln till en framgångsrik skolgång. Därför finns ett särskilt fokus på läsning.

Starpaketet: mindre klasser – mer kunskap

1.      Mindre klasser, från förskoleklass till och med årskurs 3

2.      1000 fler speciallärare och specialpedagoger

3.      Obligatorisk förskoleklass för sexåringar

4.      Stärka skolor med tuffa förutsättningar

5.      Läxhjälp till alla elever

6.      Högre kvalitet i förskolan

7.      Forskningsinstitut för lärande, tre första uppdrag: tidiga insatser, nyanlända elever och läsförmåga.

I höstens budgetmotion kommer Socialdemokraterna att investera cirka 3 miljarder kronor för startpaketet. Av dessa kommer cirka 500 miljoner kronor att utgöras av 1000 fler speciallärare och specialpedagoger.

Läs mer här: www.socialdemokraterna.se/startpaket

Presskontakt
Anne Ekberg, pressekreterare
Telefon: 072-214 36 14

Prenumerera