Stopp för människohandel

Johan Andersson (S) ledamot av arbetsmarknadsutskottet med ansvar för de arbetsrättliga frågorna lämnar idag in en fråga till justitieminister Beatrice Ask (M) med anledning av de uppmärksammade förhållandena för bärplockare:Återigen präglas media av rubriker om misstänk människohandel vad avser utländsk arbetskraft som luras till Sverige med löften om förmånliga villkor för att plocka bär i de svenska skogarna.

Löften som sällan uppfylls.

Enligt media förekommer det hot och våld med inslag av prostitution för de som lurats hit, men som inte kan uppfylla de kvantiteter av bär som förväntas.

Det rapporteras om miserabla tältläger i skogarna för bärplockarna för att minimera kostnaderna för de som lockar hit arbetskraften.

Min fråga till statsrådet är vad avser statsrådet vidta för åtgärder för att stoppa detta inför kommande bärsäsonger?

Kontakt: Johan Andersson 070-559 16 18