Sverige och EU sviker i klimatjobbet igen!

Miljöministern backar idag från den ståndpunkt som presenterades under klimattoppmötet i Durban i höstas. Det stod klart idag då Miljö- och jordbruksutskottet hade överläggning med miljöministern inför miljörådet 9 mars.

– Vi socialdemokrater står fast vid att utsläppskrediter ska annulleras/klippas sönder, det är enda sättet att garantera att gjorda utsläppsminskningar blir bestående, säger Matilda Ernkrans, socialdemokratisk talesperson i miljö- och klimatfrågor och ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

Det handlar om de minskningar av utsläpp som Sverige gjort sedan 1990. De är större än de krav som Sverige har på sig enligt Kyotoprotokollet om minskning av utsläpp som påverkar klimatet. Enligt överenskommelsen i Kyoto kan länderna sälja dessa minskningar som så kallade utsläppskrediter till länder som inte klarat sina mål. En kärnfråga är om det ska gå att ta med sig utsläppskrediter till nästa period av utsläppskrav enligt Kyotoprotokollet som ska börja 2013. Det är ännu oklart om det ska gå att göra.

Kritiken mot det är att om Sverige skulle sälja sina krediter så skulle alla de ansträngningar och investeringar, som människor i Sverige gjort för att minska utsläppen vara förgäves, eftersom andra länder med hjälp av dessa krediter ska släppa ut samma mängd växthusgaser.

Men under det internationella klimatmötet i Durban meddelande miljöminister Lena Ek att Sveriges inställlning var att en försäljning av krediter inte skulle tillåtas, vilket applåderades av miljörörelsen världen över.

– Nu sviker Sverige och backar från detta löfte och det verkar också EU göra. Detta är mycket dåliga besked för svensk och europeisk trovärdighet. Det är också beklagligt eftersom världen behöver mer av bestående utsläppsminskningar, inte tvärtom. Inriktningen borde istället vara att öka konkurrenskraften med fokus på nya hållbara jobb och en hållbar utveckling. Inte att trixa sig ur tidigare gjorda uttalanden med minskade ambitioner som resultat, säger Matilda Ernkrans.

Presskontakt:
Margareta Bernhardsson, pressekreterare, 070-214 17 84