Välkommen till seminarium om kränkande särbehandling/mobbing i arbetslivet

Datum och tid: Måndagen 16 november 2015 kl. 10.00 – 16.00

Plats: Förstakammarsalen, Riksdagen

Syftet med seminariet är att belysa denna landsomfattande problematik som kränkande särbehandling/mobbing i arbetslivet innebär, att öka medvetandegraden kring ämnet och hur vi framöver ska arbeta för att komma tillrätta med de problem som finns idag.

Under seminariet bjuds det på lunch och fika.  

Seminariet arrangeras av Socialdemokraternas riksdagsgrupp i samarbete med ABF Stockholm.

Program

Värd och moderator; Emanuel Öz

10.00 – 10.10   Emanuel Öz; Välkomst- och inledningstal

10.10 – 10.30   Börje Eriksson, författare och drabbad

10.30 – 11.00   Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister

11.00 – 11.30   Björn von Sydow, riksdagsledamot för Socialdemokraterna

11.30 – 12.00   Lise Donovan, chefsjurist hos TCO

12.00 – 13.00   Lunch serveras i sammanbindningssalen

13.00 – 13.30   Christina Järnstedt, arbetsmiljöombudsman centralt hos LO

13.30 – 14.00   Claes Jansson, jurist och enhetschef hos LO-TCO Rättsskydd

14.00 – 14.30   Stefan Blomberg, psykolog hos Arbets- och Miljömedicin i Linköping

14.30 – 14.40   ABF i Stockholm

14.40 – 16.00   Avslutning och efterföljande fika + mingel

Media välkomna!

Vänligen föranmäl dig senast 13 november 2015 via följande länk:

https://response.questback.com/socialdemokraterna/20151116/

Med vänlig hälsning

Emanuel Öz

Riksdagsledamot (S)

070 – 747 88 58

Presskontakt:

Stefan Hell Fröding

M: +46 70 839 84 86

Prenumerera