Var är de konkreta satsningarna, Fredrik Reinfeldt?

Fredrik Reinfeldt ifrågasatte återigen i sitt tal idag den sysselsättningstillväxt på 93 000 som skedde under det senaste året med socialdemokratisk regering. Siffran 93 000 kommer från Statistiska Centralbyrån arbetskraftsundersökningar. Statistiken bygger på internationellt vedertagna definitioner.På moderaternas stämma idag talade Fredrik Reinfeldt om välfärden. Han ägnade all tid åt problembeskrivning, men de konkreta åtgärderna lyste med sin frånvaro. Under den resterande delen av mandatperioden föreslår socialdemokraterna 25 miljarder kronor i satsningar på välfärden. Satsningarna handlar både om att förbättra välfärdens innehåll och om att höja levnadsstandarden för pensionärer.

- Vi socialdemokrater satsar 25 miljarder mer än regeringen på välfärden i vårt budgetalternativ. Sänkt skatt för pensionärer, bättre skola och bättre sjukvård går före avskaffad förmögenhetsskatt. Idag pratar Fredrik Reinfeldt allmänt om välfärd - före valet lovade han att inte bara matcha våra välfärdssatsningar utan satsa ännu mer. Men var är de konkreta satsningarna?

Fredrik Kornebäck, presschef, 070-246 65 03 Cecilia Eklund, pressekreterare hos Mona Sahlin, 070-566 38 88

Prenumerera