Vi investerar i skolorna

Skol-ROT för att modernisera och upprusta skollokalerSocialdemokraterna och Miljöpartiet, Vänsterpartiet föreslår att det införs en skol-ROT för renovering av skolor under perioden 2010-2012.

-”Vi vill avsätta 400 miljoner för stödet per år 2010 - 2012. Våra tre partier har också föreslagit höjda statsbidrag till kommunerna, vilket bidrar till att möjliggöra att de också har ekonomiska möjligheter att använda sig av stödet. Vi tror att det tillsammans gör att många kommuner väljer att tidigarelägga investeringar i skolans arbetsmiljö och energibesparande åtgärder, och på det sättet bidrar till att motverka krisen. Stödet skulle räcka till totalrenovering av omkring 600 skolor eller motsvarande skollokalyta. Används det fullt ut betyder det i storleksordningen 3500 tidigarelagda årsjobb i byggindustrin”, säger Mona Sahlin, Peter Eriksson, Maria Wetterstrand och Lars Ohly.

Avdraget ger skolorna maximalt 50 procent av arbetskostnaderna tillbaka. För att få ta del av avdraget krävs att renoveringarna minskar energianvändningen med 30 procent. Det motsvarar det ROT-avdrag vi sedan tidigare föreslagit för totalrenoveringar av flerfamiljshus. Alla skolor ska kunna få del av stödet.

Presskontakt: Camila Buzaglo, pressekreterare hos Mona Sahlin, 070-545 32 69 Anders Wallner, pressekreterare hos Maria Wetterstrand, 070-215 43 32 Marie Utter, pressekreterare hos Peter Eriksson, 070-372 73 23 Kristoffer Housset, pressekreterare hos Lars Ohly, 076-145 42 02

Prenumerera

Dokument & länkar