Barnsoldater från diktatuens Burma

Barnsoldater från diktaturens Burma De burmesiska barnsoldater som igår ockuperade ett thailändskt sjukhus är ett tecken på frustration. En frustration alstrad av omvärldens likgiltighet inför den burmesiska statens förtryck. Socialdemokratiska studentförbundet driver sedan 1995 ett demokratiseringsprojekt i diktaturens Burma. Samarbetet sker tillsammans med oppositionella studentorganisationer för att möjliggöra ett demokratiskt maktövertagande. - Burma är ett land i stort behov av demokratiska reformer. De många åren av auktoritärt styre gör att det finns ett stort behov av att utbilda människor till att aktivt delta och leda en kommande demokratisk process, säger Socialdemokratiska studentförbundets ordförande, Christer Pettersson. - Vi känner oss dock ensamma i våra strävanden - fortsätter Christer Pettersson, och anser att regeringen bör inta en stramare hållning mot Burma samtidigt som man ger landets exilregering stöd och möjligheter att träffas, exempelvis i Sverige. Mer om vårt engagemang i Burma hittar du på www.student.sap.se . Du kan även kontakta Camilla Isaksson, Internationell ombudsman på Studentförbundet på tel. 08-714 48 41. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00640/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar