Mikael Dambergs kommentarer vecka 3

dambergs kommentarer vecka 3 Socialdemokratin inleder 2000-talet med vind i seglen. Det nya årtusendet hann knappt börja förrän två glädjande valframgångar nåtts för socialdemokratin i världen. Visserligen så skiljer stora hav, olika språk och kulturer framgångarna åt. Men socialdemokratins idéer om demokrati, välfärd och rättvisa förenade såväl det finska som det chilenska folket i gårdagens två presidentval. Valutgången i Chile är särskilt intressant med tanke på att Ricardo Lagos blir den första socialistiske presidenten efter militärkuppen 1973 då Salvador Allende störtades. Majoriteten av de chilenska väljarnas röster gavs som stöd för social förändring och rättvisa. Klassklyftorna har ökat ytterligare på senare år. Över 3 miljoner människor lever i fattigdom och missär. Så presidentuppdraget förpliktigar. Socialdemokraten Tarja Halonen vann överraskande den första omgången i det finländska presidentvalet. Även hon fick sannolikt väljarnas förtroende genom hennes personliga engagemang för en stark välfärdsstat. Att hon dessutom är en stark kvinna som är van att handskas med utrikespolitiken, nu senast under Finlands framgångsrika ordförandeskap i EU, bidrog säkerligen också till segern. Om Tarja Halonen vinner i nästa valomgång den 6:e februari så väntar en spännande tid som president. Finland har på många sätt vuxit till ett föredöme i europeisk och nordisk politik och ekonomi. Landet har klarat sig igenom den djupa ekonomiska krisen snabbt, samarbete sker i politiken som något vardagligt och naturligt och inte som här hemma under dagliga hot och utspel. Finland har positionerat sig som det nordiska land med starkast EU-entusiasm. Det visade sig inte minst i landets vilja att vara med i EMU från start. Det finns all anledning för Sverige att studera det finländska EMU-exemplet när vi själva står inför ett avgörande. EMU-medlemskap måste främja välfärd och jobb. I fredags beslutade den socialdemokratiska partistyrelsens verkställande utskott att rekommendera ett svenskt deltagande i EMU. Med beslutet följde bestämda förutsättningar som måste infrias innan Sverige tar steget in i valutasamarbetet. Det är klokt att VU satte upp krav som garanterar att inte ekonomin eller sysselsättningen blir lidande. Vi måste bygga upp ett eget utrymme för en politik som kan motverka lågkonjunkturer. Och vi måste ha löner som är konkurrenskraftiga internationellt. Sverige ska in i EMU om det främjar välfärden och jobben. Aldrig annars. I VU:s beslut följde även rekommendationen att tillsätta en utredning tillsammans med arbetsmarknadens parter för att utreda om det behövs så kallade buffertfonder vid ett EMU-medlemskap. I Finland har staten börjat bygga upp just sådana fonder. På onsdag reser jag dit för att bland annat lära mig mer hur fonderna fungerar och för att studera finländarnas erfarenheter av att vara ett "Euroland". Jag är övertygad om att de finländska buffertfonderna kan utgöra ett föredöme för Sverige i en framtida valutaunion. Utan nationellt inflytande på räntenivån så finns nämligen risken att arbetslösheten stiger vid regionala eller landsomfattande ekonomiska kriser. Genom bufferfonderna så skulle dessa nedgångar i ekonomin motverkas. Partistyrelsen måste ta ställning till folkomröstning. Avslutningsvis måste jag upprepa min och SSU:s besvikelse över att VU:et inte bestämt förordade en folkomröstning om EMU. För mig är det viktigt att ingen känner sig överkörd i EMU-frågan. Om vi ska gå med i EMU så ska det avgöras i en särskild omröstning som helt ägnas åt fördelarna och nackdelarna. På fredag vid partistyrelsens möte kommer jag därför att föreslå en tydlig tidsplan för när en folkomröstning om EMU ska hållas. Socialdemokraternas nuvarande hållning skapar förvirring och osäkerhet. En folkomröstning hösten 2002 vore det naturliga. Solna den 15 januari 2000 Mikael Damberg Förbundsordförande SSU Ps: På DN-debatt idag så presenterade socialstyrelsen en rapport om hemlösheten. Rubriken sammanfattar innehållet av artikeln genom att utropa; "Myt att antalet hemlösa ökar". Tänk så egendomligt att rubriken inte löd "Antalet hemlösa har inte minskat under de senaste tio åren". Det vore bra om media fortsätter uppmärksamma en av vår tids största misslyckande i välfärden och inte försöker förminska eller förringa problemet som socialstyrelsen uppenbarligen vill göra. Besök gärna SSU:s hemsida www.ssu.se För kontakt med SSU ring pressekreterare Jonas Hellberg, 070-592 60 38 eller 08-714 48 03. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00700/bit0002.pdf

Dokument & länkar