Studentförbundet; den chockerande sanningen om högskolan

Den chockerande sanningen om högskolan. Socialdemokratiska Studentförbundet startar idag en landsomfattande kampanj om jämställdheten inom högskolan. Kampanjen sker i samarbete med stå-upp komikern Janne Bylund, som turnerar med en show på landets högskolor. I samband med detta presenteras även rapporten "Shocking Truth", om jämställdheten inom högskolevärlden. I rapporten presenteras resultatet från Socialdemokratiska studentförbundets egen undersökning om hur jämställdheten ser ut inom ledningarna på landets universitet och högskolor. - Vår undersökning visar att endast en av fem rektorer och en av tre styrelseordföranden är kvinnor. Det visar att jämställdhetssituationen även inom högskolevärldens ledning är oacceptabel, säger Christer Pettersson, ordförande i Socialdemokratiska Studentförbundet. Det är en chockerande sanning. Högskolans ledning måste vara en förebild om satsningarna på jämställdhet ska få genomslag. - Vi föreslår fem åtgärder för att öka jämställdheten inom högskolan: Högskolan och regeringen måste släppa fram fler kvinnor på framträdande poster, lärarkåren ska vara utbildad i genuskunskap, tjänsteförslagsnämnderna ska vara jämställda, studenter ska omfattas av jämställdhetslagen och arbetsmarknaden måste ta sitt ansvar. - För mig var det självklart att ställa upp när Socialdemokratiska Studentförbundet frågade om jag var intresserad av ett samarbete, säger Janne Bylund, stå-upp komiker. Jämställdhet är viktigt och det känns kul att kunna bidra med uppmärksamhet på ett annorlunda sätt kring ett så angeläget ämne. - Kampanjen startar 21 mars och pågår fram till 30 april. Besök www.student.sap.se för Janne Bylunds turnéplan, mer information om kampanjen och om rapporten i sin helhet. För information och bokning av intervju med Christer Pettersson och Janne Bylund, ring Joakim Nilsson tfn 070-730 02 87. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00590/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar