3,5 miljoner till Swecare för export på tema hälso- och sjukvård samt omsorg

Regeringen har beslutat att avsätta 3,5 miljoner kronor till stiftelsen Swecare under 2018. Swecare har en viktig roll i regeringens satsning Team Sweden Care & Health. Regeringen vill öka exporten för hälso- och sjukvård, omsorg, läkemedel, biomedicin och medicinteknik. För att ta vara på och samla alla de resurser och erfarenheter som finns på området har arbetsgruppen Team Sweden Care and Health skapats.

Syftet är att utveckla exportpotentialen av en sektor som av många bedöms vara en av de framtida största och mest betydelsefulla för svensk ekonomi.

Svensk hälso- och sjukvård och omsorg har stor potential för export. Nu samlar vi oss för att bättre ta vara på den potentialen, säger socialminister Annika Strandhäll.

Swecare är en samlingsorganisation där offentliga och privata aktörer tillsammans med representanter för akademi och forskning arbetar för ökad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård, omsorg och life science.

Inom ramen för Swecares verksamhet skapas koncept kring svenska styrkor vilka sedan marknadsförs och lyfts i kontakt med andra länder. Att identifiera vilka länder som har störst intresse och potential för svenska aktörer och att arrangera utgående delegationsresor och stå för mottagande av motsvarande utländska besök till Sverige är en annan viktig uppgift.

Några av Swecares samarbetspartners är bland annat Socialdepartementet, Utrikesdepartementet, SKL, Stockholms Läns Landsting, LIF, Swedish Medtech, Forte, Vinnova, Business Sweden samt ett hundratal medlemsföretag.

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

Prenumerera