600 miljoner för en mer tillgänglig vård

För att öka tillgängligheten, korta köerna och kunna anställa bristkompetenser skjuter regeringen till 600 miljoner kronor till vården. Medlen kan användas av landstingen för bland annat förstärkning under sommaren.

– Regeringen har gjort historiskt stora satsningar på hälso- och sjukvården under mandatperioden. Nu förstärks detta arbete ytterligare genom att 600 miljoner kronor fördelas till landstingen i en särskild satsning för ökad tillgänglighet och kortade köer, säger socialminister Annika Strandhäll.

– De extra 600 miljonerna är ett välkommet tillskott som förstärker landsting och regioners möjlighet att erbjuda en tillgänglig vård. Det är bland annat positivt med en förstärkning till sommaren, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

400 miljoner ska gå till ökad tillgänglighet och kortare köer. Medlen kan användas av landstingen för bland annat förstärkning under sommaren, mobila team i primärvården för en snabbare vård nära medborgaren samt vårdteam med flera olika professioner.

–  Landstingen har olika utmaningar och kan därför använda pengarna på det sätt som möter deras problem bäst. Men det övergripande målet är att du som patient ska få en trygg vård snabbare, säger socialminister Annika Strandhäll.

200 miljoner ska gå till mer personal i vården, för att landstingen ska kunna behålla eller anställa bristkompetenser. Det kan exempelvis röra sig om möjligheten att handleda yngre kollegor, rekryteringar samt åtgärder för att uppmuntra medarbetare att jobba kvar.

– På kort sikt kan erfaren personal som vill arbeta efter 65 göra en enorm skillnad i en ansträngd personalsituation. Det gäller framför allt inom de bristspecialiteter som finns, exempelvis bland specialistsjuksköterskor och specialistläkare, säger socialminister Annika Strandhäll.

Satsningarna bygger på en överenskommelse med Vänsterpartiet. Genomförande sker genom tillägg till befintlig överenskommelse om patientmiljarden med SKL.

Kontakt:

Jakob Andersson
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-405 41 85
​jakob.andersson@regeringskansliet.se

 

Taggar:

Prenumerera