Apoteksmarknaden ses över med fokus på kvalitet och säkerhet

Regeringen tillsätter en utredning för en översyn av apoteksmarknaden, som omreglerades 2009. Regeringen ger också Läkemedelsverket i uppdrag att se över hur tillsynen över apoteksmarknaden kan utvecklas. Detta för att öka kvaliteten och garantera en hög patientsäkerhetsnivå.

Regeringen har förordnat Åsa Kullgren som utredare för apoteksutredningen. Utredningen ska bland annat se över vilka åtgärder som kan vidtas för att apoteken ska bli bättre på att förse sina kunder med läkemedel vid första besöket. Vidare ska utredingen se hur kompetensutvecklingen bland personalen kan öka. Likaså ska utredningen analysera eventuella åtgärder som behövs för att säkerställa en god tillgänglighet till apotekstjänster i hela landet. Utredare Åsa Kullgren är jurist och landstingsråd i Sörmland, uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 december 2016.

– Apoteken ska vara en naturlig del av vårdkedjan. Även om mycket bra görs på svenska apotek redan idag, så behöver vi ta nya steg för att bland annat säkra en hög grad av direktexpediering, långsiktig tillgång till apotekstjänster på glesbygden och att apoteken i högre grad kan erbjuda viktiga tjänster kopplat till läkemedel och hälsa, säger folkhälso-, och sjukvårdsminister Gabriel Wikström i en kommentar.

I uppdraget till Läkemedelsverket vill regeringen skapa förutsättningar för en generellt hög kvalitet på landets apotek. Läkemedelsverkets tillsyn som består i fysiska besök på plats hos ett visst apotek medför särskilt goda möjligheter för kvalitetskontroll. Det bör därför övervägas om myndighetens fälttillsyn ska utökas. Resultatet av arbetet ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 maj 2016.

Kommittédirektiv: Ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

Kontakt:

Helena Paues
Pressekreterare hos Gabriel Wikström
072-209 45 20
helena.paues@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera