Åsa Regnér besöker New York och Washington för politiska samtal om jämställdhet och barns rättigheter

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér besöker New York och Washington den 17-20 januari för möten med bland annat FN-organen UNFPA och UNICEF samt Världsbanken. Jämställdhet, särskilt mäns våld mot kvinnor, och barns rättigheter är i fokus.

- Världen har nyligen tagit beslut om mål för hållbar utveckling. Syftet med mitt besök är att fördjupa dialogen med FN om viktiga frågor som rör jämställdhet och barns rättigheter i detta sammanhang. Jag kommer också att träffa FN-ambassadörer från Latinamerika för att ytterligare fördjupa relationerna med kontinenten i mina frågor, säger barn, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Från den svenska delegationen deltar även statssekreterare Pernilla Baralt och Niclas Jacobson, chef för enheten för EU- och internationell samordning.

Möten med FN-organ om sexuellt våld

I New York kommer statsråd Åsa Regnér bland annat att träffa Ms. Zainab Hawa Bangura, FN:s särskilde representant för sexuellt våld i konflikter, och Osotimehin Babatunde från UNFPA för samtal om jämställdhet och mäns våld mot kvinnor.

Åsa Regnér besöker även UNICEF i New York för dialog om situationen för ensamkommande flyktingbarn och barns rättigheter.

I Washington kommer Åsa Regnér bland annat att träffa Kyle Peters, Senior Vice President Operations, och Caren Grown, Senior Director Gender, på Världsbanken för diskussion om den nya utvecklingsagendan och framföra svenska prioriteringar på jämställdhetsområdet. Statsrådet kommer också betona vikten av att Världsbanken prioriterar jämställdhetsfrågor i den operativa verksamheten samt berätta om Sveriges arbete med jämställdhetsbudgetering.

Åsa Regnér träffar också Tina Tchen, Chief of staff to First Lady Michelle Obama, och Executive Director, White House Council of Women för samtal om jämställdhet med fokus på kvinnor och ekonomisk utveckling.

Kontakt:

Darina Agha
Tillfällig pressekreterare hos Åsa Regnér
072 708 1627
darina.agha@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera