Åsa Regnér besöker transitboende för ensamkommande barn i Malmö

Idag, måndag den 16 november, besöker barnminister Åsa Regnér Malmö där hon bland annat ska träffa ledningen för Malmö stads sociala barn- och ungdomsvård. Ministern gör också ett besök på ett transitboende för ensamkommande barn samt träffar politiker för att diskutera situationen för utsatta EU-medborgare.

- Det är viktigt för mig att besöka Malmö i den aktuella flyktingsituationen med stort flyktingmottagande och träffa politiker, personal och nyanlända. Det ger mig också möjlighet att berätta om regeringens insatser för ensamkommande barn, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Programpunkter i Malmö
  • Besök på transitboende för ensamkommande som Malmö stad driver.
  • Möte med ledningen för Malmö stads sociala barn- och ungdomsvård.

  • Möte med bland andra Carina Nilsson, kommunalråd (S) om utsatta EU-medborgare m.m.

  • Möte med Ensamkommandes förbund.

Vid besöket i Malmö deltar även regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve.


Regeringens insatser för ensamkommande barn


Regeringen har under hösten tagit en rad beslut och initiativ för att stödja kommunerna i arbetet med ensamkommande flyktingbarn.

  1. I början av november i år föreslog regeringen i en proposition att en ny placeringsform, stödboende, införs för barn och unga i åldern 16-20 år. Placeringsformen passar flickor och pojkar som behöver ett självständigt boende med individanpassat stöd och ensamkommande barn är en av målgrupperna. I propositionen lämnas även förslag i syfte att utveckla familjehemsvården. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

  2. Regeringen gav den 29 oktober Socialstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till och nationellt samordna informationsinsatser om familjehem, jourhem och god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare. Meningen är att lyfta fram behovet och öka kunskapen om vad uppdragen innebär. Detta för att säkra tillgången till bland annat familjehem.

  3. Regeringen uppdrog den 22 oktober Socialstyrelsen att inrätta en svarsfunktion med uppgift att besvara frågor från och ge stöd till kommunernas socialtjänst med koppling till den rådande flyktingssituationen. Svarsfunktionen ska utgå ifrån relevant lagstiftning och tillgänglig kunskap inom myndighetens ansvarsområden.

  4. Regeringen uppdrog den 8 oktober Statens institutionsstyrelse (SiS) att utreda förutsättningarna för myndigheten att iordningsställa och tillhandahålla minst 1 000 platser i stödboende och hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga i åldern 16–20 år.

Kontakt:

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos Åsa Regnér
072-543 84 89
joanna.abrahamsson@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera