Åsa Regnér deltar i panelsamtal vid konferens om sexuella övergrepp mot barn

Idag, torsdag den 12 november, deltar barnminister Åsa Regnér vid Stiftelsen Allmänna Barnhusets konferens om sexuella övergrepp mot barn. Under ett panelsamtal kommer ministern berätta om regeringens förebyggande arbete i frågan samt delta i diskussioner om vilka insatser som behöver göras framöver för att motverka sexuella övergrepp.

- Att arbeta för att upptäcka, uppmärksamma och ge stöd och behandling till barn som utsatts för sexuella övergrepp är självklart viktigt. Men det är framförallt det förebyggande arbetet som måste öka för att förhindra övergreppen och att brotten inte upprepas, säger barnminister Åsa Regnér.

Tid och plats för panelsamtalet
Tid: torsdag den 12 november klockan 16.00
Plats: City Conference Center, Barnhusgatan 12-14, Stockholm

Rapport om sexuella övergrepp presenteras

Under konferensen presenteras en rapport framtagen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Linköpings och Lunds universitet, där närmare 6000 gymnasieelever fått svara på frågor om deras erfarenheter av sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014.

Under konferensen deltar bland annat Brottsoffermyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholm, MUCF och Socialstyrelsen som berättar om sitt arbete för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. Flera organisationer, bland annat Rädda Barnen och Ecpat, kommer också vara representerade.

Män för Jämställdhet presenterar sätt att arbeta förebyggande med unga killar och män som utövar våld.

Kontakt:

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos Åsa Regnér
072-543 84 89
joanna.abrahamsson@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera