Åsa Regnér talar om kvinnors underrepresentation vid nätverksträff för it-branschen

Idag deltar jämställdhetsminister Åsa Regnér vid 5050-klubbens nätverksträff för kvinnor i it- och telekombranschen med fokus på kvinnors underrepresentation inom it -sektorn.

- Ett viktigt mål för regeringens jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor och ha samma förutsättningar att utvecklas i arbetslivet. Att kvinnors kompetens och erfarenhet inte tas tillvara i it- och telekombranschen är negativt för jämställdheten i sig men också för Sveriges tillväxt och konkurrenskraft, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

5050-klubben, nätverk för kvinnor i it- och telekombranschen, uppmärksammar internationella mansdagen med att lyfta frågan om kvinnors underrepresenation i it-sektorn.

Tid och plats

Tid: torsdag den 19 november klockan 18.00
Plats: Hos Terracom Boxer Group, Lindhagensgatan 122, Stockholm

Kontakt:

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos Åsa Regnér
072-543 84 89
joanna.abrahamsson@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera