Bättre kvalitet på apotek

Utredaren Åsa Kullgren har i dag överlämnat Nya apoteks-marknadsutredningens delbetänkande Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15) till regeringen. Utredningen lämnar bland annat förslag som skärper kompetenskraven vid receptexpedition och egenvårdsrådgivning.

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av apoteksmarknaden. Särskilt fokus har lagts på åtgärder med syfte att höja kvaliteten och patientsäkerheten på apoteksmarknaden.

— Det har nu gått nästan åtta år sedan apoteksmarknaden omreglerades och det är dags att öka apotekens bidrag till patientsäker och god läkemedelsanvändning, säger Åsa Kullgren.

Flera förslag för ökad kvalitet och patientsäkerhet på apotek

Utredningen föreslår flera åtgärder för att öka kvaliteten i apotekens rådgivning och stärka deras roll för en förbättrad läkemedelsanvändning. Kompetenskraven skärps så att endast farmaceut får ge råd i samband med receptexpedition och den som ger egenvårdsrådgivning ska minst ha kompetens som apotekstekniker. Kraven på en ostörd rådgivningsmiljö i apoteken skärps. Utredningen anser att apotekens bidrag till bättre läkemedelsanvändning kan vidareutvecklas och föreslår därför en försöksverksamhet med farmaceutisk tjänst på apotek, som ska utvärderas med avseende på effekt och kostnader.

En förändrad 24-timmarsregel som är säkrare och tydligare

Utredningen föreslår en förändrad 24-timmarsregel som är säkrare och tydligare. En patient som efterfrågar ett läkemedel på recept före klockan 16 en helgfri dag, ska kunna hämta sitt läkemedel på apoteket senast nästa helgfria dag klockan 16.

— Den förändade 24-timmarsregeln ska gälla lika i hela landet och innebär att fler patienter än i dag kommer att få sina läkemedel dagen efter beställningen, säger Åsa Kullgren.

Apoteksombud förbättrar tillgängligheten i glesbygd

Apoteksombud, som i dag endast drivs av Apoteket AB, fyller en funktion för att upprätthålla en god tillgänglighet till läkemedel och apotekstjänster i hela landet. Utredningen föreslår därför ett särskilt regelverk för apoteksombud där alla apoteksaktörer ges möjlighet att inrätta ombud.

— Förslaget innebär att det skapas varaktigt hållbara förutsättningar för apoteksservice i glesbygd, konstaterar Åsa Kullgren.

Utredningen lämnar även förslag som rör tillsynen över apoteksmarknaden och försäljningen av receptfria läkemedel utanför apotek.

Läs hela utredningen på
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/03/sou-201715/ 

Kontakt:

Åsa Kullgren
Särskild utredare
070-388 54 68

Taggar:

Prenumerera