Dialog med Stockholms läns landsting på Strandhälls sjukvårdsturné

Torsdagen den 9 november träffar socialminister Annika Strandhäll landstings- och regionledningarna för Stockholms och Gotlands län. Dialogen ingår i en turné för en trygg och modern sjukvård, som Strandhäll genomför under hösten.

Sjukvårdsturnén startade den 25 oktober och pågår fram till den 15 december och innebär att statsrådet möter representanter för samtliga landsting och regioner för att diskutera de mest centrala hälso- och sjukvårdsfrågorna med regionledningarna. Syftet är att lyssna in och se hur situationen ut ser runt omkring i landet och att följa upp regeringens satsningar.

– Jag ser fram emot att diskutera de viktigaste sjukvårdsfrågorna och vill säkerställa att regeringens satsningar får full effekt och når fram till Stockholms invånare. Personalfrågorna är centrala och jag är därför angelägen av att bland annat se hur man arbetar med att bli av med beroendet av hyrläkare, säger socialminister Annika Strandhäll.

Stockholms län landsting får preliminärt drygt en miljard kronor under 2018 av de satsningar för sjukvården, som presenterades i höstbudgeten.

De sjukvårdspolitiska frågor som särskilt kommer att tas upp är: kompetensförsörjning och arbetsmiljö, tillgänglighet, förlossningsvård, psykiatri och strukturfrågor i vården.

För möjlighet att göra telefonintervju, kontakta pressekreterare Karin Boman Röding.

Kontakt:

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
076-116 65 62
karin.boman.roding@regeringskansliet.se
                              

Läs mer om sjukvårdsturnén
Prenumerera på Socialdepartementets nyheter
Följ Annika Strandhäll på Twitter
Följ Annika Strandhäll på Facebook

Taggar:

Prenumerera