Försäkringskassan ska följa upp sjuklönekostnader

​Regeringen beslutade idag torsdag 8 juni att ge Försäkringskassan i uppdrag att göra en uppföljning av de beslut som har fattats om förmånen Ersättning för höga sjuklönekostnader för 2016. Detta för att säkerställa bra rutiner hos Försäkringskassan och att det fungerar som det är tänkt för företagen.

Regeringen införde den 1 januari 2015 en ny ersättning som kompenserar arbetsgivare som har höga sjuklönskostnader, Ersättning för höga sjuklönekost­nader. Syftet är att lätta på bördan för företagen.

 Ersättningen är ett sätt att lätta företagens börda för sjuklönekostnaderna. Vi behöver bara vara säkra på att pengarna används på bästa sätt, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Utgifterna för ersättningen har blivit högre än vad som ursprungligen beräknades. För att säkerställa att systemet fungerar som det är tänkt ges ett kunskapsuppdrag till Försäkringskassan för att få mer informa­tion och för att med större säkerhet kunna förklara utfallet.

I uppdraget ingår att se över vad som inrapporterats, de beslut som tagits och att redovisa vilka kontroller som Försäkringskassan använder eller planerar att använda utöver de som finns inbyggda i den maskinella hanteringen.

 Ersättningen för höga sjuklönekostnader måste fungera smidigt och bli rätt för både Försäkringskassan och företagen. Därför gör vi en uppföljning med det här uppdraget, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Försäkringskassan ska redovisa svar på uppdrag till Socialdepartementet senast den 1 december 2017.

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera