Gabriel Wikström kommenterar Socialstyrelsens senaste rapport

Socialstyrelsen publicerade under fredagen rapporten ”Hälso- och sjukvård och tandvård för asylsökande och nyanlända”. I rapporten har myndigheten på regeringens uppdrag analyserat hälso- och sjukvårdens möjligheter och utmaningar i att tillhandahålla vård till asylsökande och nyanlända.

- Det är viktigt att vi kan säkra att alla får den vård man behöver och har rätt till, oavsett om man är ny i landet eller har bott i Sverige i hela sitt liv. Socialstyrelsens rapport visar på att hälso- och sjukvården har fortsatt stora utmaningar, och att det finns problem som måste hanteras, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

- Samtidigt vet vi att det görs väldigt mycket bra, och vården har i många fall gjort imponerande insatser. Genom fortsatt hårt arbete och de extra resurser och stöd som kommer från regeringen har vården också goda förutsättningar att klara av de utmaningar vi ser, avslutar Gabriel Wikström.

Regeringen har under det gångna året gjort en rad insatser kopplat till flyktingsituationen som berör vården:

  •  Hösten 2015 tillförde regeringen 9,8 miljarder till kommuner och landsting i ett extra tillfälligt statsbidrag med anledning av flyktingsituationen. Från och med 2017 tillförs också 10 årliga välfärdsmiljarder, som initialt delvis fördelas efter respektive landstings och kommuns andel av det totala flyktingmottagandet.

  •  I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen 40 miljoner kronor årligen 2017-2020 för att öka tillgängligheten av vård och behandling för traumatiserade asylsökande och nyanlända.

  •  Regeringen har också gett flera myndighetsuppdrag till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten för att både analysera och stötta vårdens arbete med flyktingsituationen. Migrationsverket har sedan i våras i uppdrag att lämna asylsökandes kontaktuppgifter till landstingen så att de kan kontaktas och erbjudas hälsoundersökningar.

  •  Antalet utbildningsplatser inom kontakttolkutbildningen vid folkhögskolor och studieförbund har fördubblats 2016 jämfört med tidigare år för att möta det ökade behovet av kontakttolkar (från 300 platser år 2015 till 800 platser år 2016).

Kontakt:

Maria Soläng
Tf pressekreterare hos Gabriel Wikström
072-206 19 47
maria.solang@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera