Gabriel Wikström till Rotterdam för hälsosäkerhetstoppmöte

Den 12-13 oktober är folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström i Rotterdam, Nederländerna för att delta vid ett högnivåmöte för The Global Health Security Agenda (GHSA), där hälsosäkerhetshot från smittsamma human- och djursjukdomar diskuteras.

Sverige är engagerat som ett av de ledande länderna i det åtgärdspaket som fokuserar på antimikrobiell resistens (AMR). Arbetet är bl.a. kopplat till arbete som bedrivs vid Folkhälsomyndigheten inom ramen för det nya centrum för arbete med antibiotikaresistens som invigdes i augusti. Centrumet har utsetts av Världshälsoorganisationen (WHO) för att följa utvecklingen av antibiotikaresistens internationellt.

I samband med mötet kommer Sverige att tillsammans med Storbritannien leda ett uppföljande möte för den Alliance of Champions against AMR, bestående av 16 hälsoministrar, som Gabriel Wikström tillsammans med sin brittiske kollega Jeremy Hunt initierade i maj 2015. Ministeralliansens syfte är att verka för att regeringschefer, ministrar och globala ledare tar sig an hotet av växande resistens.

I delegationen ingår representanter från Socialdepartementet, Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet, Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt.

- Det är viktigt att vi fortsätter att upprätthålla det politiska momentum som finns i AMR-frågan efter högnivåmötet i FN:s generalförsamling nyligen. GHSA är ett bra forum för att samordna oss med andra länder som också ser den tydliga kopplingen mellan hälsohot och säkerhetsfrågor, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Program (i urval):

Onsdag 12 oktober

12.45-13.45                        Möte med Alliance of Champions

15.10-16.00                        Gabriel Wikström håller anförande inför högnivåmötet på temat
                                          
Antimicrobial resistance at the UN General Assembly

Torsdag 13 oktober

09.00-17.30                        Högnivåmöte om the Global Health Security Agenda fortsätter

På plats kommer Gabriel Wikström även delta i ett antal bilaterala möten med representanter från bland annat WHO och World Economic Forum (WEF).

Kontakt:

Lina Glans
Tf presskontakt hos Gabriel Wikström 
072-249 10 46                          
lina.glans@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera