Jämställdhetsministern möter Katz och Kaufman vid hearing om våldsförebyggande arbete

Imorgon, tisdag den 3 november, är en hearing i riksdagen om våldsprevention där de nordamerikanska experterna på området, Jackson Katz och Michael Kaufman, belyser och samtalar om hur vi kan utveckla det våldsförebyggande arbetet i Sverige. Män för jämställdhet och Unizon är medarrangörer.  Medietid i anslutning till hearingen.  

- Mäns våld mot kvinnor har inte minskat och fortfarande dödas i snitt 17 kvinnor varje år av sin partner eller före detta partner. Det är oacceptabelt. För att vi ska uppnå regeringens mål om att våldet ska upphöra krävs inte bara lagstiftning och insatser för att ge skydd och stöd till utsatta kvinnor. Vi måste också bli bättre på det tidigt förebyggande arbetet som förhindrar det första slaget, kränkning, hotet, misshandeln eller våldtäkten, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Tid och plats

Tid: tisdag den 3 november, hearing klockan 09.00-11.30

Klockan 11.30- 11.45, tid för intervjuer med jämställdhetsminister Åsa Regnér samt Fil. Dr. Michael Kaufman och Fil. Dr. Jackson Katz.
Plats: Mittpoolen, Riksdagen

Hearingen är på engelska och föranmälan krävs till pressekreterare Joanna Abrahamsson.

Hearingen om våldsprevention arrangeras av riksdagens tvärpolitiska grupp för frågor rörande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i samarbete med Män för jämställdhet och Unizon. Samtalsledare: Olga Persson, generalsekreterare Unizon och Tomas Agnemo, generalsekreterare Män för jämställdhet.

Katz skapade erkänt våldsförebyggande program

Fil. Dr. Jackson Katz är internationellt känd för sitt banbrytande arbete med att förebygga könsbaserat våld i skolor, inom idrotten och militären, och för sitt kritiska arbete om maskuliniteter inom media och populärkultur. Katz är även en av upphovsmännen till

våldspreventionsprogrammet Mentors in Violence Prevention (MVP) som grundades 1993 vid Northeastern University.

Fil. Dr. Michael Kaufman är en av grundarna till den globala White Ribbon Campaign – en av de mest omfattande satsningarna i världen för att engagera män i arbetet för att få mäns våld mot kvinnor att upphöra. Under de senaste 30 åren har Michael Kaufman arbetat i över 45 olika länder, bland annat för FN samt för ett flertal regeringar, NGOs, företag, fackföreningar och universitet.

Överenskommelse med SKL om män och jämställdhet

I oktober 2015 undertecknade regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot pojkar, män och maskulinitetsfrågor i kommuner, landsting och regioner.

Skolverket utvärderar våldsförebyggande program


I april 2015 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att utvärdera effekterna av programmet Mentors in Violence Prevention som ska förebygga våld.

Kontakt:

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos Åsa Regnér
072-543 84 89
joanna.abrahamsson@regeringskansliet.se

Taggar: