Mer effektiva lämplighetsprövningar inom vården

Regeringen vill ha en mer effektiv granskning av vårdpersonal som blivit anmäld för att ha gjort fel. Regeringen ser därför över patientsäkerhetslagen. Översynen är en del i regeringens arbete med att stärka patientsäkerheten.

– Det är centralt att man snabbt och säkert kan reda ut om legitimerad vårdpersonal som anmäls för att ha gjort fel är olämplig och inte bör utöva sitt yrke. Lämplighetsprövningarna inom vården behöver bli mer effektiva. Därför ser vi nu över patientsäkerhetslagen, säger socialminister Annika Strandhäll.

Översynen kommer att göras av expeditions- och rättschefen Mats Wiberg, som blir så kallad bokstavsutredare. Den ska vara klar senast den 16 april 2018. Uppdraget om översyn bygger på en skrivelse från ordföranden i hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). I uppdraget ingår bland annat att:

- Analysera om HSAN bör ges större inflytande över behörighetsprövningens omfattning.

- Överväga om bestämmelser bör införas om att den som ansöker om ny legitimation eller behörighet efter tidigare återkallelse måste visa att hon eller han uppfyller kraven på aktuella medicinska kunskaper och personlig lämplighet. Även överväga om det kan finnas anledning att besluta om prövotid och prövotidsplan i samband med beslut om förnyad legitimation.

- Analysera om det finns behov av att införa en åldersgräns för att få inneha legitimation och vilka för- och nackdelar som en åldersgräns skulle medföra. I uppdraget ingår att analysera vilka konsekvenser det skulle medföra för hälso- och sjukvården, enskilda yrkesutövare och patientsäkerheten.

- Se över bestämmelserna om prövotidsplan i samband med beslut om prövotid och analysera om det finns behov av något annat slags sanktion i fall där det inte finns behov av uppföljning och kontroll av yrkesutövaren.

- Överväga om det finns förutsättningar för att införa ett mer flexibelt prövotidsinstitut så att prövotidens längd ska kunna variera.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, prövar bland annat legitimationsärenden för legitimerad vårdpersonal efter anmälan från Inspektionen för vård och omsorg, och kan besluta om att dra in legitimationen eller andra påföljder.

Kontakt:

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
076-116 65 62
karin.boman.roding@regeringskansliet.se
                              

Läs mer om sjukvård på regeringens hemsida
Prenumerera på Socialdepartementets nyheter
Följ Annika Strandhäll på Twitter
Följ Annika Strandhäll på Facebook

Taggar:

Prenumerera