Miljonbidrag till Landstinget i Uppsala län för att korta väntetiderna i cancervården

Idag beslutade regeringen att tilldela 7 410 317 kronor till landstinget i Uppsala län för att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården.

I januari 2015 slöt regeringen och SKL en överenskommelse om att korta väntetiderna i cancervården. Överenskommelsen för 2015 omfattar totalt 444 500 000 kronor, varav det mesta är avsatt som stimulansmedel till landstingen för att införa ett nationellt system med standardiserade vårdförlopp.

- Nu betalas den första delen av statens stöd till att stötta landstingen och cancervården. Mycket arbete kvarstår, men vi har tagit ett viktigt första steg, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

- Målsättningen är att göra cancervården bättre genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna. På så sätt skapas en mer jämlik och kvalitativ cancervård, säger Gabriel Wikström.

Pengarna kommer att betalas ut i två steg. En första summa (7 410 317 kronor) betalas ut efter att landstinget har beslutat om att införa standardiserade vårdförlopp och har lämnat in en handlingsplan (innan den 15 mars 2015). Landstinget i Uppsala län kommer ta ett beslut under våren 2015 och medlen kommer att betalas ut till landstinget efter det. Den andra summan betalas ut efter att landstinget lämnar in en redovisning för hur de har arbetat (senast den 1 november 2015).

Dagens regeringsbeslut gäller enbart grundkraven om beslut om införande av standardiserade vårdförlopp och inlämnande av handlingsplan.

Målet med regeringens cancersatsning

  • Skapa en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet.
  • Förbättra tillgängligheten genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna.
  • Förkorta vårdförloppet mellan att misstanke om cancer förerligger till behandlingsstart.
  • Införa ett gemensamt nationellt system med standardiserade vårdförlopp.
  • Skapa ökad nöjdhet hos patienterna genom bland annat bättre information och mer delaktighet.

Kontakt:

Helena Paues
Pressekreterare hos Gabriel Wikström
072-209 45 20
helena.paues@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera