Möjligheten att förhindra otillåtna försändelser inom tvångsvården utreds

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda och bedöma om det finns tillräckliga möjligheter att förhindra att otillåtna föremål förs in på avdelningar för sluten psykiatrisk och rättspsykiatrisk vård. Utredningen ska också se över möjligheterna att förhindra att patienter hotar personer via brevförsändelser.

– Det har i olika sammanhang framkommit att det finns risk för att otillåtna föremål kommer in på inrättningar där psykiatrisk tvångsvård bedrivs. För att upprätthålla säkerheten krävs det att vårdgivaren kan förhindra att skadliga föremål och olagliga substanser förs in på avdelningarna. Jag hoppas att det här uppdraget ska ge oss en bättre bild av hur det ser ut idag och vad som kan behöva göras för att säkerställa att otillåtna föremål inte kommer in i de här miljöerna, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Under utredningen ska Socialstyrelsen särskilt ta hänsyn till regleringen av skyddet för fri- och rättigheter, de grundläggande friheterna samt de höga kraven på rättsäkerhet som måste ställas på lagstiftningen inom detta område. Likaså ska uppdraget genomföras med hänsyn till relevanta etiska och medicinska utgångspunkter.

Socialstyrelsen får under 2017 1 000 000 kronor att använda till att genomföra uppdraget. Uppdraget ska genomföras i samråd med Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och ska slutredovisas senast den 12 januari 2018.

Kontakt:

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos Gabriel Wikström
076-116 65 62
karin.boman.roding@regeringskansliet.se
                              

Taggar:

Prenumerera