Ny kommunikationssatsning för att förebygga diskriminering av personer med funktionsnedsättning

Idag fick Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag av regeringen att i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomföra en kommunikationssatsning för att öka kunskapen om innehållet i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I uppdraget ingår också att informera om att bristande tillgänglighet, från och med januari i år, är en form av diskriminering.  

I en dialog med Sveriges regering lämnade FN:s övervakningskommitté synpunkter våren 2014 i form av rekommendationer till hur Sverige bättre ska uppfylla konventionens krav när det gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I uppdraget till Myndigheten för delaktighet (MFD) och Diskrimineringsombudsmannen (DO) ingår också att sprida information till myndigheter, kommuner, organisationer och enskilda personer om vad som sägs i dessa rekommendationer.

- Regeringens syfte med uppdraget är att motverka diskriminering genom att öka kunskap och medvetenhet om dessa rättigheter samt att bidra till en ökad delaktighet och tillgänglighet. Det är särskilt viktigt att genomföra arbetet i nära kontakt med funktionshindersorganisationerna och att engagera personer med funktionsnedsättning i arbetet, bland annat för att visa på effektiva vägar att motverka diskriminering, säger Barn, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Satsningen ska pågå under åren 2015-2017.

Kontakt:

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos Åsa Regnér
072-543 84 89
joanna.abrahamsson@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera