Nya lagändringar ska garantera jämlikhet i vården

Två nya lagförslag ska säkerställa att det inte går att köpa sig före i kön till den offentligfinansierade vården, samt förhindra privatisering av hela eller delar av universitetssjukhus.

Förslagen beslutades under torsdagens regeringssammanträde och lämnas nu till lagrådet. Lagrådsremisserna bygger på departementspromemorior som regeringen skickade ut på remiss under hösten 2016. Vissa delar av förslagen har ändrats i och med den processen.

- Välfärden ska styras av människors behov, inte betalningsförmåga eller vinstintressen. Därför vill vi förhindra att någon köper sig före i kön till den offentligfinansierade vården och säkerställa att det inte sker privatisering av vare sig hela eller delar av våra universitetssjukhus, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Lagförslaget om universitetssjukhus innebär att landstingen inte ska kunna lägga över uppgiften att driva sjukvård vid ett universitetssjukhus till någon annan. Detta gäller såväl hela sjukhuset som enskilda verksamheter i sjukhuset. Därigenom hindras möjligheten att privatisera hela eller delar av universitetssjukvården. Efter synpunkter i remissomgången har tidigare förslag om retroaktiv verkan från 2007 strukits.

Lagförslaget om försäkringspatienter innebär att den offentligt finansierade sjukvården – oavsett utförare – bara får ge vård inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring om det inte åsidosätter de principer som hälso- och sjukvårdslagen bygger på, det vill säga bland annat att den som har störst behov av vård ska få företräde till vården. Landstingen ska inkludera krav på detta i avtal med privata utförare. Socialstyrelsen kommer få i uppdrag att inleda ett utvecklingsarbete med att stödja landstingen i uppföljningen av avtalen.

Lagförslagen är en del av regeringens överenskommelse med Vänsterpartiet om en välfärd utan vinstintresse. Lagändringarna föreslås träda i kraft under sommaren 2017.

Kontakt:

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos Gabriel Wikström
076-116 65 62
karin.boman.roding@regeringskansliet.se
                              

Taggar:

Prenumerera