Nytt regeringsuppdrag ska motverka överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel

Överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel är en allvarlig patientsäkerhetsrisk. Därför ska regeringen inom ramen för läkemedelsstrategin förhindra läkemedelsförskrivning i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

I dagens IT-stöd på apoteken saknar farmaceuter möjlighet att kontrollera vilka begränsningar eller utökningar som finns i enskilda läkares förskrivningsrätt. Farmaceuter måste använda flera andra olika system, inklusive manuell pappershantering, för verifiering. Regeringen bedömer att nuvarande system innebär både risker för patienter och en onödig arbetsbelastning på farmaceuterna.

– Vi måste få stopp på den felaktiga förskrivningen och användandet av narkotiska läkemedel. Det handlar både om att motverka kriminalitet och om att motverka missbruk. Dagens två myndighetsuppdrag är ett led i det arbetet, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

En bakomliggande faktor till kontrollsvårigheterna är att den information som E-hälsomyndigheten får från Socialstyrelsen om förskrivningsrätten bara anger om en persons förskrivningsrätt är begränsad eller ej men inte vad begränsningen faktiskt avser.

Regeringen ger mot denna bakgrund Socialstyrelsen i uppdrag att utöka myndighetens registrering av uppgifter om begränsad förskrivningsrätt så att det framgår vad begränsningen består av.

E-hälsomyndigheten får samtidigt i uppdrag att ta fram en teknisk lösning som möjliggör kontrollen av individuella förskrivarbehörigheter vid expediering av läkemedel på apotek.

Kontakt:

Helena Paues
Pressekreterare hos Gabriel Wikström
072-209 45 20
helena.paues@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera