Ökade antal sjukskrivningar inom Blekinge län har stannat av

Sveriges kommuner och landsting, SKL, sammanställer varje år utvecklingen för sjukfrånvaron bland personal som arbetar i landets kommuner och landsting. Ökningen har varit drastisk sedan 2010 men börjar nu stanna av.

- Utvecklingen börjar nu vända och sjukskrivningarna ökar inte lika fort, men mer måste göras för att nå låga och stabila nivåer.
Alldeles för många blir sjuka när de jobbar inom den svenska välfärden, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

2020 har regeringen satt upp målet att sjukfrånvaron ska vara nere på en låg och stabil nivå, 5,5 procent är ett medelvärde för kommuner och landsting att förhålla sig till. Det finns även ett mål för samtliga arbetsplatser i offentlig sektor att förhålla sig till, att nå tillbaka till 2013 års sjukskrivningssiffror. Det kräver inte bara att utvecklingen stannar av utan att sjukskrivningstalen måste minska under 2017.

- Det är i välfärdens verksamheter sjukskrivningarna är som störst. I kommuner och landsting måste både politiker och tjänstemän inse allvaret samt behovet av att jobba mer aktivt med friska arbetsplatser, säger Strandhäll.

Sjukfrånvaron i samtliga kommuner i landet steg i genomsnitt från 7,0 till 7,2 procent mellan 2015 och 2016 och i landstingen från 6,0 till 6,2 procent. Ökningen på ett nationellt plan är betydligt mindre än åren innan och indikerar att sjukfrånvarokurvan är på väg att plana ut. Andelen långtidssjukfrånvaro minskar i både kommuner och landsting och nära en tredjedel av kommunerna redovisar en minskning av sjukfrånvaron.

Mer finns att läsa hos SKL: https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/personalstatistik/sjukfranvaroredovisningen.8837.html

 Sjuktal  2015  2016  
Blekinge län 7,2 7,4 ökat 0,2
Olofströms   kommun 8,1 8,2 ökat 0,1
Karlskrona   kommun 7,1 7,1 oförändrat
Ronneby   kommun 6,5 6,6 ökat 0,1
Karlshamns   kommun 7,6 8,2 ökat 0,6
Sölvesborgs kommun 6,9 7,3 ökat 0,4

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera