Ökat anslag till idrottsrörelsen i kommande vårproposition

Regeringen föreslår en ökning av idrottsanslagen med 32 miljoner redan under 2015 och 64 miljoner årligen från och med 2016. Pengarna ska användas för att stödja idrottsrörelsen i att erbjuda aktiviteter och grundläggande introduktion till föreningslivet och idrottsrörelsen för nyanlända.

– Idrottsrörelsen erbjuder en fantastisk plattform för integration. Därför gör vi denna viktiga satsning, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Nyanlända barn, ungdomar och vuxna ska ges goda förutsättningar att bli delaktiga i det svenska samhället. Regeringens bedömning är att ett engagemang i idrottsverksamhet kan underlätta detta.

– Idrottsrörelsen har förutsättningarna och är själva beredda att ta detta ansvar. Jag är glad att de ser denna möjlighet. Men för att de ska klara av detta behöver idrottsanslaget höjas vilket vi nu föreslår, avslutar Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Om förslaget

  • Ge idrottsrörelsen, genom distriktidrottsförbund och idrottsföreningar, möjlighet att erbjuda aktiviteter och grundläggande introduktion till föreningslivet för nyanlända. Detta ger idrottsrörelsen förutsättningar att utveckla sin verksamhet och rekrytera nya aktiva och ledare.
  • Anslaget till idrottsrörelsen ökas med 32 000 000 kronor 2015. För 2016 och framåt bedöms utgifterna öka med 64 000 000 kronor per år.

Kontakt:

Helena Paues
Pressekreterare hos Gabriel Wikström
072-209 45 20
helena.paues@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera