Presentationen av framtidens vård

Fredagen den 1 juni tar socialminister Annika Strandhäll emot Anna Nergårdhs delbetänkande om en god och nära vård. Där presenteras konkreta förslag kring det fortsatta arbetet med omställningen av svensk hälso- och sjukvård.

 

Tid: 1 juni 2018 kl. 09.00 till kl. 09.45
Plats: Rosenbad Konferenscenter

OBS! Media måste vara på plats senast 08:50! Ingång via Kopparporten.

Upplägget skiljer sig något från ordinarie pressträffar. Företrädare för professionen och patienterna finns i publiken och kommer även de att få möjlighet att ställa frågor.

Socialminister Annika Strandhäll och utredare Anna Nergårdh kommer att hålla en ca 20 minuter lång dragning. Därefter ca 15 minuter för frågor.

Minister och utredare finns tillgängliga för enskilda intervjuer efteråt.

Presslegitimation krävs.

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

Prenumerera