Pressinbjudan: Ministerkonferens om hur jämställdhet kan bidra till rättvisa jobb och tillväxt

Onsdag den 8 november är media välkomna att delta under inledningen och efterföljande presskonferens under #EqualityWorks17 på Gothia Towers i Göteborg.
På plats kommer företrädare för de kommande EU–ordförandeskapen diskutera jämställdhet i förhållande till arbetsmarknaden, #MeToo-kampanjen och den generella utvecklingen på jämställdhetsområdet i EU baserat på EIGE:s jämställdhetsindex som släpptes i oktober. Värd för konferensen är jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Frågorna som diskuteras vid # EqualityWorks17 kommer bidra till det kommande sociala toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg den 17 november där Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och Sveriges statsminister Stefan Löfvén står som värdar.

Presskonferens onsdag 8 november

12.45–13.30
Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg
Rum: Horizon

Jämställdhetsminister Åsa Regnér, Frankrikes jämställdhetsminister Marlène Schiappa och Estlands hälsominister Jevgeni Ossinovski kommer att presentera sina slutsatser från konferensens första sessioner.

Presskonferensen hålls på engelska.

Presslegitimation krävs. Föranmäl gärna till presskommunikatör Lotta Häyrynen.


#EqualityWorks17
Ett genusperspektiv är viktigt för att uppnå välfungerande och rättvisa arbetsmarknader, hållbara sociala trygghetssystem och inkluderande tillväxt. Syftet med #EqualityWorks17 är att ta fram slutsatser om jämställdhet i relation till arbetsmarknaden som sedan kommer integreras i diskussionerna under det sociala toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt senare i november.

#EqualityWorks17 kommer att samla ett antal av EU:s jämställdhetsministrar, företrädare för EU-institutionerna, arbetsmarknadens parter, det civila samhället och forskare som är verksamma inom området.

Läs mer: www.equalityworks17.se
Social Summit: www.socialsummit17.se
EIGE: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/10/sverige-bast-i-eu-pa-jamstalldhet/

Kontakt:

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos Åsa Regnér
076-1441703
sami.mashial@regeringskansliet.se

Lotta Häyrynen
Presskommunikatör på Socialdepartementet
072-550 07 69
lotta.hayrynen@regeringskansliet.se

Taggar: