Regeringen ändrar ledningsform för Försäkringskassan

På torsdagens regeringssammanträde beslutade regeringen att ändra ledningsform för Försäkringskassan. Myndigheten kommer framöver att ledas av en styrelse.

Styrelsen har fullt ansvar för övergripande princip- och policyfrågor samt fastställande av myndighetens arbetsordning. Generaldirektören kommer ansvara för och leda den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

Försäkringskassan är en stor myndighet med ett brett och komplext uppdrag som sträcker sig över flera olika verksamhetsområden. Myndigheten har också ett stort finansiellt ansvar och det finns ett behov av bredd i form av olika kompetenser för att leda verksamheten.

Ledningsformen styrelsemyndighet tillgodoser detta behov genom en bred sammansättning i styrelsen. Det är också viktigt att beslut med stor inverkan på verksamhet och medborgare är välgrundade. Med en styrelse ökar kravet och behovet av goda underlag inför olika beslut, och kvalitetssäkringen blir därmed bättre.

- En styrelse kommer bidra till att möta de stora utmaningar vi står inför. Arbetet under 2016 kommer till stor del att präglas av att bryta den ökade sjukfrånvaron. Styrelsen kommer att ha en viktig roll i detta arbete, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Kontakt:

Darina Agha
Tf. pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-208 16 27
darina.agha@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera