Regeringen och Saco studentråd arrangerar samtal om psykisk ohälsa

Måndag den 4 juni bjuder regeringen och Saco studentråd in till ett rundabordssamtal för att diskutera orsaksfaktorerna bakom den utbredda psykiska ohälsan hos landets studenter.

 

- Under den här mandatperioden har vi fördubblat satsningarna för att förbättra den psykiska hälsan, men mer behöver göras. Studenter hör till de grupper som drabbas värst av den stress- och orosrelaterade ohälsan och därför är det viktigt att vi tillsammans hittar fungerande åtgärder, säger socialminister Annika Strandhäll.

Dagens studenter utgör den grupp i samhället som mår allra sämst. Samtidigt rapporterar Saco om alarmerande ohälsa bland akademiker, framförallt hos kvinnor inom välfärdsyrken. Regeringen och Saco studentråd vill lyfta upp denna viktiga fråga på bordet och arrangerar därför ett rundabordssamtal.

Tid: Måndag 4 juni kl 11.00-13.00
Plats: Rosenbad, Rotundan

Från regeringen medverkar socialminister Annika Strandhäll och minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson.
Ministrarna finns tillgängliga för intervjuer.

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

Prenumerera