Regeringen presenterar ny nationell strategi mot Hiv/aids

Idag fredag 1 december är det världsaidsdagen. Det är en dag tillägnad kampen mot aids, världen över. Regeringen har beslutat om en ny nationell strategi mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar.

– Det övergripande målet handlar om att minimera spridningen av hiv, samtidigt måste den som drabbas av hiv måste få ett bra stöd. Den som får hiv kan med dagens mediciner leva ett bra liv och vi behöver bryta stigmatiseringen, säger socialminister Annika Strandhäll.

I arbetet mot hiv och aids har mycket hänt sedan 1988. Den medicinska utvecklingen har tagit stora kliva framåt - att leva med hiv idag innebär något helt annat än att leva med hiv då. Hivinfektion kan fortfarande inte botas fullt ut, men med regelbundna kontroller och effektiva läkemedel kan infektionen och virusnivån hållas tillbaka. I praktiken innebär det att de flesta i Sverige som smittats med hiv inte utvecklar aids och inte heller kan överföra infektionen till andra; den som vet att den har infektionen och är under behandling smittar inte. Det är en verklighet som för få känner till. Samhället behöver bryta stigmatiseringen kring hiv.

– Förr ansågs hiv vara en dödsdom, nu närmar vi oss ett läge där forskningen säger att sjukdomen kan gå att bota helt. Det är en fantastisk framtidsvision vi vill sträva mot, säger socialminister Annika Strandhäll.

För att minska spridningen och se till att de som ändå smittas får ett bra stöd ser vi tre områden som avgörande:

1. Hälsofrämjande och förebyggande insatser ska nå de målgrupper där risken för smitta är större, men informationen måste nå hela befolkningen. Förebyggande insatser är nyckeln för att minska spridningen och se till att färre drabbas. Här är det extra viktigt att personer som lever med hivinfektion och andra målgrupper involveras i arbetet och att insatserna bygger på den kunskap och de erfarenhet som finns.

2. Hivinfektioner ska identifieras och behandlas tidigt. Om hivinfektion upptäcks i tid möjliggör detta snabb tillgång till bra behandling. Behandlingen är numera så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll. Med så låga virusnivåer och användning av kondom minimeras risken att viruset överförs vid sex. Dessutom är den förväntade livslängden vid välfungerande behandling jämförbar med den hos personer som inte har hiv. Samhället måste säkerställa att det är lätt att testa sig för sexuellt överförbara sjukdomar och att vårdgivare är frikostiga med erbjudande om testning.

3. Stigmatisering och diskriminering ska bekämpas. Att leva med hivinfektion innebär ofta att bli bemött med okunskap, fördomar och rädsla eller avståndstagande. För att minska hiv behöver vi också minimera den stigma och diskriminering som många med hivinfektion lever med och möter. Personer som lever med hivinfektion ska kunna berätta om sin infektion utan oro för att särbehandlas. Genom ett professionellt bemötande kan hälso- och sjukvården bidra till att situationen förbättras och att tröskeln för att testa sig för hiv sänks.

Regeringen kommer att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en plan för att följa upp strategin och målen.

Länk till Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera