Regeringen stödjer Dalarnas arbete för samers hälsa

Regeringen har beslutat att bevilja landstinget Dalarnas ansökan om 709 000 kronor för att delta i etableringen av ett kunskapsnätverk för samers hälsa.

Västerbottens läns landsting, Region Norrbotten, Region Jämtland/Härjedalen samt Same­tinget, Svenska Samernas Riksförbund, Landsförbundet svenska samer, riksorganisation Samerna, SameÄtnam och SámiNuorra inrättade tillsammans under 2017 ett kunskapsnätverk för samers hälsa.

Landstinget Dalarna har ansökt om medel för att medverka i nätverket. Landstinget Dalarna är förvaltningslandsting för samiska minoritetsspråk och i länet finns Sveriges sydligaste sameby, Idre Sameby, som har sitt säte i Älvdalens kommun som är samisk förvaltningskommun.

Vi ska ha en jämlik hälso- och sjukvård i Sverige, och vi ser ett särskilt behov av fokus på samers hälsa. För mig är det viktigt att också Dalarna har möjligheten att delta i kunskapsnätverket, säger socialminister Annika Strandhäll.

De berörda landstingen och regionerna ska tillsammans med de samiska organisationerna utforma en långsiktig och samlad strategi för utveckling och förbättring av samers hälsosituation. Projektet förväntas förbättra tillgången på somatiska och psykiska hälso- och sjukvårdstjänster för samer med hän­syn tagen till språk och kultur.

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

Prenumerera