Regeringen välkomnar debatt om äldreomsorgen

Regeringen har i sitt förslag till budget satsat 1 miljard kronor för innevarande år och aviserat 2 miljarder kronor för de kommande tre åren för utökad bemanning och kvalitet i äldreomsorgen.


- För regeringen är äldreomsorgen en prioriterad fråga. Vi ser bemanningsfrågan som en av de viktigaste inom området. Därför gör vi denna satsning som även är en av regeringens viktiga jämställdhetssatsningar. Det kommer att bidra till bättre arbetsmiljö för de kvinnor som jobbar inom omsorgen och ökad trygghet för brukarna, säger Pernilla Baralt, statssekreterare hos äldreminister Åsa Regnér.

Socialstyrelsen har idag till regeringen lämnat förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden. Ärendet ska beredas i vanlig ordning med berörda departement.

Vi välkomnar den diskussion som nu pågår om hur äldreomsorgen kan förbättras. Vi fortsätter dialogen med SKL, Socialstyrelsen och andra berörda samt förbereder ett flertal initiativ för att förbättra kvaliteten inom olika områden inom äldreomsorgen.

Kontakt:

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos Åsa Regnér
072-543 84 89
joanna.abrahamsson@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera