Regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården besöker Växjö

Idag, den 18 november, besöker Cecilia Grefve, regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Växjö kommun. Genom att föra en dialog med företrädare för 52 kommuner och andra aktörer är syftet att driva på utvecklingen till en socialtjänst med god kvalitet så att barn och unga får det stöd och den hjälp de behöver. Pressträff klockan 14.30.

- Vi vet att det finns stora utmaningar, att barn och unga inte alltid får det stöd och den hjälp som de behöver. Det är allvarligt och behöver åtgärdas. Barn och unga ska tas på allvar och deras synpunkter är avgörande för socialtjänstens arbete. Vi vet också att det är mycket som fungerar. Detta behöver vi också lyfta fram och lära oss av, säger Cecilia Grefve, regeringens nationella samordnare.

Tid och plats för pressträff

Tid: klockan 14.30

Plats: Västra Esplanaden 18, ingång kontaktcenter Björnen

Lokal kontaktperson

Charlotta Brag Forsling

Telefon: 0470 430 38

Lyfta fram goda exempel

Cecilia Grefve ska besöka minst 52 kommuner vid två tillfällen fram till april 2017.

Besöken syftar även till att diskutera förutsättningarna för att bedriva en social barn- och ungdomsvård, lyfta fram goda exempel men även undersöka om det nationella stödet är ändamålsenligt utformat. Vid det första kommunbesöket rekommenderas kommunen att ta fram en handlingsplan för hur de ska förbättra den sociala barn- och ungdomsvården. Planen följs sedan upp vid det andra besöket. Arbetet bedrivs i bred delaktiget med andra så som barnrättsorganisationer, SKL, myndigheter, forskare och olika fackliga organisationer.

Den nationella samordnarens uppdrag

Uppdraget som nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården är av utforskande karaktär och samordnaren ska rapportera till barn-, äldre och jämställdhetsministern var tredje månad. Cecilia Grefve ska i en slutrapport våren 2017 summera hur socialtjänsten kan fungera på bästa sätt på kommunal, regional och nationell nivå.

Kontakt:

Eric Hetting
Ämnessakkunnig
072-237 41 05
eric.hetting@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera