Region Jämtland Härjedalen får 7 miljoner för en mer tillgänglig vård

För att öka tillgängligheten, korta köerna och kunna anställa bristkompetenser skjuter regeringen till drygt 7 miljoner kronor till vården i region Jämtland Härjedalen. Medlen kan användas för bland annat förstärkning under sommaren.

– Regeringen har gjort historiskt stora satsningar på hälso- och sjukvården under mandatperioden. Nu förstärks detta arbete ytterligare genom en särskild satsning för ökad tillgänglighet och kortade köer. För region Jämtland Härjedalen innebär det drygt 7 miljoner kronor extra till vården under 2018, säger socialminister Annika Strandhäll.

Medlen kan användas för bland annat förstärkning under sommaren, mobila team i primärvården för en snabbare vård nära medborgaren samt vårdteam med flera olika professioner.

Medlen ska också gå till mer personal i vården, för att kunna behålla eller anställa bristkompetenser. Det kan exempelvis röra sig om möjligheten att handleda yngre kollegor, rekryteringar och åtgärder för att uppmuntra medarbetare att jobba kvar.

– På kort sikt kan erfaren personal som vill arbeta efter 65 göra en enorm skillnad i en ansträngd personalsituation. Det gäller framför allt inom de bristspecialiteter som finns, exempelvis bland specialistsjuksköterskor och specialistläkare, säger socialminister Annika Strandhäll.

Satsningarna bygger på en överenskommelse med Vänsterpartiet. Genomförande sker genom tillägg till befintlig överenskommelse om patientmiljarden med SKL.

Kontakt:

Jakob Andersson
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-405 41 85
​jakob.andersson@regeringskansliet.se

 

Prenumerera