Sjukvårdsministern kallar in landsting för möte om oron i förlossningsvården

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström har bjudit in representanter från ett urval av landsting från alla sjukvårdsregioner för ett samtal om förlossningsvården.

- Många medborgare uttrycker just nu oro kring situationen i förlossningsvården. Regeringen har sedan tidigare satsat stora medel på att förbättra förlossningsvården och för kvinnors hälsa i stort. Jag vill därför träffa representanter för landstingen för att diskutera hur man arbetar med att säkra kvaliteten i förlossningsvården och hur man möter människors oro, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Vid mötet kommer landstingen bland annat få berätta om sitt arbete med att förbättra och kvalitetssäkra förlossningsvården, men också om hur man arbetar med att informera och lugna oroliga medborgare.

De inbjudna är representanter för de politiska ledningarna i Landstinget Västernorrland, Landstinget Dalarna, Stockholms Läns Landsting, Landstinget Sörmland, Västra Götalandsregionen, Landstinget i Kalmar län och Region Skåne. Mötet kommer att äga rum den 28 mars.

Kontakt:

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos Gabriel Wikström
076-116 65 62
karin.boman.roding@regeringskansliet.se
                              

Taggar:

Prenumerera