Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att utforma äldresatsning

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en modell för hur de sammanlagt 7 miljarderna för en utökad bemanning i äldreomsorgen ska fördelas. Syftet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för kommunerna att använda medlen.

- Alla äldre ska ha tillgång till en likvärdig och jämlik äldreomsorg av hög kvalitet oavsett kön och bostadsort. Genom att öka bemanningen på våra äldreboenden skapas ett utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den enskilde men det ger också större möjligheter för personalen att utveckla verksamheten, säger äldreminister Åsa Regnér.

Regeringens satsning på en utökad bemanning i äldreomsorgen, som är en överenskommelse med Vänsterpartiet, uppgår till sammanlagt 7 miljarder kronor under åren 2015-2018. Det nya uppdraget till Socialstyrelsen innebär att myndigheten ska ta fram en modell för fördelning av det stimulansbidrag som kommunerna endast får använda för personalkostnader.

Satsningen måste vara förenlig med EU:s statsstödsregler och det ska ingå ett stabilt uppföljningssystem samt en oberoende utvärdering. Socialstyrelsen ska i utformningen av satsningen samråda med Regeringskansliet och Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2015.

Kontakt:

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos Åsa Regnér
072-543 84 89
joanna.abrahamsson@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera