Stopp för privatiseringar av universitetssjukhus

En ny lag ska förhindra att hela eller delar av universitetssjukhus privatiseras. Det föreslår regeringen genom en proposition som nu lämnas till riksdagen.

Förslagen följer den lagrådsremiss som regeringen fattade beslut om i mars.

Universitetssjukhusen har en strategisk roll för hela sjukvårdssystemet, för forskning, utbildning och högspecialiserad vård. Det är angeläget att de hålls samman och förblir i offentlig regi för att kunna ha fokus på dessa viktiga uppgifter, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Lagförslaget om universitetssjukhus innebär att landstingen inte ska kunna lägga över uppgiften att driva sjukvård vid ett universitetssjukhus till någon annan. Detta gäller såväl hela sjukhuset som enskilda verksamheter i sjukhuset. Därigenom hindras möjligheten att privatisera hela eller delar av universitetssjukvården.

Lagförslagen är en del av regeringens överenskommelse med Vänsterpartiet om en välfärd utan vinstintresse. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

Kontakt:

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos Gabriel Wikström
076-116 65 62
karin.boman.roding@regeringskansliet.se
                              

Taggar:

Prenumerera