Strandhäll och Bolund diskuterar kvinnors pensioner på Internationella kvinnodagen

Den 8 mars kommer socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och finansmarknadsminister Per Bolund att befinna sig på Stockholms centralstation för att delta vid Pensionsmyndighetens turné Kuvertjakten. Turnén går i huvudsak ut på att informera och svara på allmänhetens frågor kring det orangea pensionskuvertet. Ministrarna kommer framförallt att prata om regeringens och pensionsgruppens arbete för jämställda pensioner.

Kuvertjakten 2017 är en turné som Pensionsmyndigheten anordnar och som under 5 veckor kommer att besöka 31 olika orter i Sverige. Syftet med turnén är att öka kunskapen kring pensioner och att få fler personer att öppna sitt pensionskuvert och se över hur ens egen situation ser ut.

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

Anna Söderström
Pressekreterare Per Bolund
072-532 17 13   
anna.soderstrom@regeringskansliet.se

                           

Taggar:

Prenumerera