Sverige värd för WHO-konferens om forskning kring cannabis skadliga effekter på hälsan

Den 21-23 april pågår konferensen scientific meeting on harms to health due to cannabis use utanför Stockholm. Konferensen samlar forskare på området från hela världen och arrangeras av WHO. Syftet är uppdatera WHO:s forskningsöversikt om cannabis effekter på hälsan.

Regeringen vill stärka kunskapsunderlaget om cannabis och verka för minskat bruk av cannabis genom att stödja arbetet på alla nivåer - lokalt, regionalt och nationellt - och sprida goda exempel. Regeringen vill även verka internationellt för att stärka kunskapen om skadeverkningarna av cannabis och en fortsatt restriktiv syn på cannabis.

Forskningen om skadeverkningarna av cannabis har under senare tid gjort stora framsteg. WHO har identifierat att det saknas uppdaterad kunskap om de fysiska, mentala och sociala effekterna av cannabisbruk- och missbruk som kan ligga till grund för WHO:s breda hälsodefinition. WHO behöver därför uppdatera sin forskningsöversikt om cannabis effekter på hälsan som är från 1997 och samlar därmed världens forskare på området till en konferens. Regeringen har beslutat att Sverige står som värd för konferensen.

Programmet för konferensen hittar du här:

Kontakt:

Juan-Pablo Roa
Presskontakt hos Gabriel Wikström
072-249 47 20
juan-pablo.roa@regeringskansliet.se

Taggar: