Två myndigethetsuppdrag ska stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn

Regeringen har beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att lämna förslag på hur styrningen av pågående nationella insatser mot mäns våld mot kvinnor kan förbättras. Regeringen ger också Socialstyrelsen i uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge nationellt kompetensstöd till arbetet mot våld i nära relationer och våldsutsatta kvinnor och barn.

- Arbetet med att utbilda och informera om konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor måste vara ständigt pågående och en del av ordinarie arbetssätt och strukturer. Kunskap måste spridas till nyanställda och personalgrupper som inte tidigare uppmärksammats, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringen ger Statskontoret, myndigheten för effektiv statsförvaltning, i uppdrag att lämna förslag på hur styrningen av de pågående nationella insatserna på området mäns våld mot kvinnor kan bli mer strategisk, tydlig och hållbar. Det nationella uppdrag som avses har givits till Uppsala Universitet (NCK), Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Östergötland och Socialstyrelsen.

Utvecklingsmedel som även omfattar hälso- och sjukvården

För att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stödet till våldsutsatta kvinnor och barn får Socialstyrelsen i uppdrag att fördela utvecklingsmedel till landsting och kommuner.

Socialstyrelsen ska också, tillsammans med länsstyrelserna och Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) vid Uppsala Universitet, ge nationellt och regionalt kompetensstöd för att stötta arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn i kommunerna och inom hälso- och sjukvården.

Uppdraget till Socialstyrelsen omfattar totalt 109 miljoner kronor under 2016.

Kontakt:

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos Åsa Regnér
072-543 84 89
joanna.abrahamsson@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera