Ytterligare 4,1 miljoner till Region Kronoberg för att korta väntetiderna i cancervården

Idag beslutade regeringen att betala ut 4 112 926 kronor till Region Kronoberg som har lämnat in en redovisning för hur de arbetar med standardiserade vårdförlopp inom cancervården.

I januari i år slöt regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse om att korta väntetiderna i cancervården. Överenskommelsen för 2015 omfattar totalt 444 500 000 kronor, varav det mesta är avsatt som stimulansmedel till landstingen för att införa ett nationellt system med standardiserade vårdförlopp. I april i år fick Region Kronoberg en första utbetalning efter att ha lämnat in en handlingsplan.

Nu är det dags för del två i utbetalningen, vilket innebär att Region Kronoberg får ytterligare 4 112 926 kronor för­ att de har lämnat in en redovisning för hur de har arbetat, enligt inlämnad handlingsplan. I regionens redovisning framgår det att standardiserade vårdförlopp för fem pilotdiagnoser har införts.

–  Målet är att alla ska få en jämlik cancervård, oavsett vem man är eller var man bor. Idag är väntetiderna allt för ofta för långa, och skillnaderna är oacceptabelt stora. Därför är den här satsningen på att korta väntetiderna och göra vården mer jämlik så viktig, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.    

Regeringens målsättning är att förbättra cancervården genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna. På så sätt skapas en mer jämlik cancervård.

Kontakt:

Helena Paues
Pressekreterare hos Gabriel Wikström
072-209 45 20
helena.paues@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera