Socionomen analyserar LSS- och funktionshinderfrågor

Håll utkik efter Socionomens stora temanummer Funktionshinder, LSS och Framtiden. Debatten om assistansersättning hör vi överallt och rubriker om mångmiljonfusk, dataintrång och sjuka som förlorat livsviktig hjälp avlöser varandra. Nu har politiken plötsligt vänt och sparkraven i den pågående utredningen slopas.

Socionomen träffade ministern Lena Hallengren mitt i karusellen. Hon berättar mer om den snabba politiska vändningen och LSS framtid. Lyssna också till de främsta funktionshinderforskarna, haka på debatten här i Sverige och följ med på utblick till Litauen där nedmonteringen av barnhem pågår.

Läs mer i Socionomen nr 4/2018 och på www.socionomen.nu.

Lena Engelmark, chefredaktör, tel 070-817 44 37

Tidskriften Socionomen är den ledande oberoende tidskriften för kvalificerat socialt arbete och psykoterapi. Den är prenumererad och utkommer med åtta nummer per år. Ägare är Akademikerförbundet SSR.  

Prenumerera

Media

Media